Biênio 2016/2017

Diretoria Executiva

 • Presidente: Takashi Shimokawa
 • 1° Vice-Presidente: Miyako Nagoshi
 • 2° Vice-Presidente: Celeste Mie Fujita
 • Superintendente Administrativo: Tetsuhiro Hirose
 • Superintendente Financeiro: Miyoko Shakuda
 • Diretora Secretária: Ena Maeda Oyama

Conselho Deliberativo

 • Presidente: Shigeru Matsumoto
 • Vice-Presidente: Hiroshi Hamaguchi
 • Conselheiros Efetivos: Takashi Tagawa, Hiroshi Sakakura, Alvaro Yokoyama
 • Conselheiros Suplentes: Aurélio Nomura, Tadashi Shakuda, Paulo Shinohara

Conselho Fiscal

 • 1º Conselheiro: Dr. Diogo Nomura Neto
 • 2º Conselheiro: Eduardo Kenji Watanabe
 • 3º Conselheiro: Cirene Honma Ishida
 • 4º Conselheiro: Uichiro Umakakeba
Share Button